Voorspelling 2013

Voorspellingen en trends voor 2013

Economie

Hoe staat de economie ervoor in 2013?

Mens en Maatschappij

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn er te verwachten?

Gezondheid

Gezondheidstrends 
in 2013

Opmerkelijk

Opmerkelijke zaken die ons te wachten staan!

Voorspelling 2013

 

Bron: www.daishadewijs.nl

 • 2013 is een afspiegeling van 2012
 • 2013 een jaar van pas op de plaats maken
 • 2013 vele mensen verdienen een lintje
 • 2013 is: of samenwerking of teloor gaan
 • Optimisme onder de mensen neemt toe, in de media wordt positief nieuws een hype
 • De prijzen van de huizen gaan nauwelijks veranderen ondanks slechte berichten

Voorspelling 2013 siteOptimisme neemt toe
Het jaar 2013 kenmerkt zich door het groeiende optimisme onder de mensen. De mensen zijn in 2012 begonnen de tering naar de nering te zetten. Men is gaan consuminderen en ging voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zowel op het gebied van voeding, materiële zaken, werk en wat opmerkelijk is, ook in het sociale leven (minder sociale contacten, maar wel intenser). Dit heeft grote impact op hoe de mens in het leven staat. Sommigen kunnen nog niet meegaan in het versoberen en zullen dan ook in opstand hiertegen komen. Maar deze stemmen zullen uiteindelijk in 2013 verstommen. Ook vanwege het feit dat negatieve berichtgeving ‘not done’ meer is. De media gaan over op Happy News.

Pas op de plaats maken
Er worden thans enorme bezuinigingen en achteruitgang aangekondigd. Toch zie ik niet dat men het komende jaar daar echt veel van merkt. Door allerlei aanpassingen van de mens zelf, de hulp die men kan krijgen als men het slecht heeft en de ondersteuning door vrijwilligers en bedrijven, ervaart men nauwelijks achteruitgang.
Het kenbaar maken dat je hulp nodig hebt, is dan ook heel belangrijk in 2013.

Men ontdekt dat we elkaar nodig hebben om uit de crisis te komen. Daardoor ontstaan er mooie hulpprojecten, men neemt steeds meer eigen verantwoordelijkheid in plaats van zich afhankelijk op te stellen. Men realiseert dat weelde slechts een tijdelijke vervulling geeft en gaat dan ook meer naar het lange termijn denken. Men voelt niet meer voor eenmalige acties voor een goed doel. Non profit organisaties die projecten langer begeleiden doen het goed in 2013.

lintjeVelen verdienen een lintje
Ook al krijgt men geen Koninklijke onderscheiding, vele mensen verdienen in 2013 een lintje. Hun inzet en vrijwillige ondersteuning bewerkstelligen dat er pas op de plaats kan worden gemaakt in plaats van dat situaties uit de hand lopen.
Vele dappere optredens zullen we ervaren in het komende jaar. Mensen die moedig optreden en daardoor mensen redden en/of ruzies beslechten.

Wat al in mijn Voorspelling 2012 is voorspeld blijft:

 • Voor spectaculaire veranderingen en ontdekkingen moeten we wachten tot eind 2013 en vooral in 2014. Zoals het concrete bewijs dat er leven is op een andere planeet en mogelijk meer planeten.
 • de hebzucht wordt ingetoomd.
 • Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden.
 • Eind 2015 en in 2016 veel emigratie en immigratie, een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing.
 • Tot en met 2016 kunnen we geen bijzondere groei verwachten, wel stabilisatie geen achteruitgang.
 • Mensen die totale vernieuwingen willen, komen in opstand. Voornamelijk het koningshuis, de kerk, de Zorg en de rechterlijke macht liggen onder vuur. In 2013 komt men tot compromissen. De media heeft hier een belangrijk aandeel in.

Economie
jeugdIn 2011 voorspelde ik al dat we tot en met 2016 geen bijzondere groei kunnen verwachten. Ondanks dat de werkloosheid de laatste jaren sterk is gestegen, vooral onder jongeren, wordt dit grotendeels opgevangen door de groei van zelfstandigen en vertrek naar het buitenland. Aan het einde van 2013 zal het werkloosheidspercentage zijn afgenomen ten opzichte van december 2012.

De opkomst van zelfstandige jongeren is nu al zichtbaar, dit zet zich voort in de komende jaren. Hierdoor zullen een aantal whizzkids meer verdienen dan hun ouders. Jongeren, zeker die geboren zijn vanaf beginjaren 90, hebben moeite met gezag en autoriteit en hebben daarom behoefte zelfstandig hun werk te kunnen doen. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige. De werkgever die hier wijs mee omgaat, zal hierdoor goede resultaten boeken. Ze hebben nog de overmoed van de jeugd en komen daardoor tot handige en grootse innovatieve ontwikkelingen. Onze jeugd is daadwerkelijk onze toekomst!

2013 wordt een afspiegeling van 2012:

Soberheid en terug naar eenvoud wordt nog meer toegepast.
De in 2012 in gang gezette eigen verantwoording, eigen daadkracht en creativiteit is in 2013 nog meer aan de orde. We zagen in 2012 dat men zelf groenten etc. ging verbouwen, het breien werd hot en ook je eigen kleding maken is steeds meer in opkomst. De versobering en terug naar eenvoud zullen de komende jaren nog meer doorzetten. Uiteraard door mensen met een laag besteedbaar inkomen, maar zelfs onder de ‘rijken’ wordt dit de trend. Men gaat voor minder, maar dan wel kwaliteit, ecologisch en duurzaam. 

Doe het zelver siteWoningmarkt en woningbouw
De verkoop van de huizen blijft stagneren, men gaat daartoe oplossingen zoeken. Het verhuren van het te koop staande huis wordt nog meer gedaan. Niet alleen voor korte termijn, ook voor een paar jaar. Want zelfs als men een lagere prijs voor zijn huis vraagt, kan het nog lang te koop staan.
Bouwbedrijven gaan zich op verbouwingen richten, waarbij de doe-het-zelver meehelpt bij de werkzaamheden aan de eigen woning om zo kosten te sparen. Helaas zullen er ook in 2013 in de bouw mensen worden ontslagen, dit eindigt pas in 2014. Degenen die de stap nemen om zich als zelfstandige te vestigen, zullen niet in inkomen achteruit gaan.
De overheid gaat meewerken om woningen en kantoren andere bestemmingen te geven, zodat leegstand de komende jaren steeds minder voor komt. Woningen worden kleine werkplaatsen, kantoor of winkel voor ZZP’ers; kantoren worden wooneenheden en geschikt gemaakt voor opslag; bed en breakfast is in opkomst en diverse andere kleine projecten.

Renteaftrek en sparen
De renteaftrek voor hypotheken ligt ook in 2013 vele malen onder vuur, doch deze blijft onder de huidige voorwaarden aftrekbaar.
Het sparen wordt steeds meer gepromoot én gedaan. Bij de oude aflossingsvrije hypotheken gaat men toch aflossen. Zo wordt er een buffer gecreëerd om in ieder geval financieel wat achter de hand te hebben. De Zilvervloot is weer terug, spaarrekeningen voor kinderen wordt algemeen goed. In plaats van cadeaus zet men liever geld op de spaarrekening.

Banken en geldwezen
De banken blijven onder streng toezicht staan. De eisen wat betreft salarissen voor hoge functies en het uitkeren van bonussen zullen in 2013 scherp worden gecontroleerd. Kleine banken die niet voldoen aan de eisen, zullen niet worden geholpen wat betreft hun voortbestaan. Door de boetes die ze opgelegd krijgen, gaan ze failliet.
Banken gaan, ondanks hun verschillende culturen, samenwerken om zo de kosten in de hand te kunnen houden. De principes die ze als bank handhaven zullen worden gemengd, er worden daartoe compromissen gesloten.
Beleggen via de beurs is uit, rechtstreeks beleggen bij bedrijven is in. Wat een paar jaar geleden nog onmogelijk was, wordt in 2013 en komende jaren gedaan: rechtstreeks beleggen in kleine en/of grote bedrijven.
Er komen steeds meer alternatieve munten, helaas zijn de meeste mensen nog niet ‘rijp’ om op grote schaal hier aan mee te doen. Waardoor sommige nieuwe valuta geen lang leven is beschoren.

De EU blijft bestaan de komende jaren
Het blijft rommelen in de Europese Unie. Steeds is er sprake van dat enkele landen, waaronder Nederland, zich uit de EU willen terugtrekken. Toch wordt deze stap niet genomen. Het belang van een verenigd Europa blijft te groot, vandaar dat men er alles aan doet om de EU in stand te houden. Wel worden serieuze stappen ondernomen om de zogenaamde Noord-Zuid splitsing te verwezenlijken.

Web shops blijven groeien
Steeds meer bedrijven gaan over tot de web shop. Je ziet het al bij de grote supermarkten: alles dat in de winkel te koop is, kan men ook via internet bestellen en thuis laten bezorgen. Was het in 2012 een gevecht om de klant door een prijzenslag voor zich te winnen, in 2013 gaat het om de service die men de klant biedt. Deze kan aangeven op welk dagdeel men de bestelling bezorgd wilt hebben. Bij sommige bedrijven kan er zelfs op zondag worden bezorgd.

Thuisbezorgen begint gewoon te worden, dat betekent minder mensen in de winkel. Geen probleem, via internet bestelt men meer dan in de winkel gekocht zou worden. Vooral als er bio producten worden aangeboden. Bio Boer Giel en soortgelijke ondernemingen doen het goed in de komende jaren.

Lees de gehele voorspelling op www.daishadewijs.nl

Terugblik voorspelling 2012

 

Bron: www.daishadewijs.nl

 

Terugblik voorspellingHet einde van het jaar is in zicht. In oktober 2011 schreef ik mijn voorspelling voor 2012. Voor mijzelf vind ik het interessant om te weten hoeveel er uiteindelijk van mijn voorspelling is uitgekomen. Naar jou, als lezer van mijn blog, vind ik het belangrijk om te laten zien wat er is uitgekomen en wat niet. Als je iets roept, moet je er later ook even op terugkomen. Hieronder heb ik alle gebeurtenissen nog eens op een rijtje gezet met verwijzingen naar nieuwsberichten of artikelen op internet.
Over een paar dagen publiceer ik de Voorspelling 2013. Eerst kun je deze beluisteren via Radio Merlijn, zondag 30 december a.s. om 21.00 uur - www.radiomerlijn.nl om het vervolgens hier te kunnen lezen.

Nieuwe gasbel in Nederland
In januari wordt in het noordoosten van Friesland een gasbel ontdekt die de grootste sinds 1995 wordt genoemd. Lees verder

Wat heeft 2013 voor ons in petto?

2013 wordt een bijzonder jaar! Op deze site houden we je op de hoogte met voorspellingen over uiteenlopende onderwerpen. De komende weken vind je hier meer informatie! Volg ons op Twitter voor de laatste updates.